تای کیک بوکسینگ جمهوری اسلامی ایران دیاک. ، ترکیب هنرهای رزمی ایرانیان

Copy of mosabeghe ۰

قهرمانان برای پیکارهای اسفند93 آماده باشند

مسابقه قهرمانی کشور سبک تای کیک بوکسینگ در 21و22 اسفندماه 93 در ورزشگاه بهاران تهران برگزارمیگردد جوایز نفرات اول سیصد هزارتومان میباشد ونفرات اول تا سوم برای اردوی مسابقات فستیوال ورزشهای رزمی در لبنان...